Categories
การประกอบการ คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ

4.การทำงานเชิงรุก

การทำงานเชิงรุกเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่ช่วยสร้างอนาคตสดใสเนื่องจากช่วยให้งานเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลิกที่ปุ่มเล่นที่อยู่ด้านล่างนี้เพื่อเข้าเรียนออนไลน์


ยินดีด้วย คุณเรียนสำเร็จไปแล้ว 6/7 ส่วน